Diagnoser

Theo är en av många bruakre med CP som använder Tobii Dynavox

Cerebral Pares (CP)

Ett samlingsnamn för ett rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan

Steve with ALS is using Tobii Dynavox products

ALS

Neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör, vilket leder till muskelförtvining och förlamning.

Tobii Dynavox Conditions Autism

Autism

Autism är en komplex funktionsnedsättning. Den som har autism tolkar saker annorlunda än andra. De kan ha svårt att ta in information, umgås och kommunicera.

Nina Muhonen is a Tobii Dynavox user

Ryggmärgsskada

Med tillgång till en dator kan livskvaliteten hos de som är förlamade från nacken och nedåt förbättras avsevärt.

We have many users with Rett Syndrome

Retts Syndrom

Retts syndrom, som nästan uteslutande drabbar flickor, orsakas av störningar i hjärnans mognad, vilket har en enorm inverkan på förmågan att kommunicera.

Stroke and Aphasia

Afasi/stroke

En förvärvad hjärnskada som gör att man kan få svårt att tala, skriva, hitta ord och förstå talat och skrivet språk.

Bo is using a Tobii Dynavox I-12

Neurlogiska sjukdomar

Det finns sjukdomar som kan påverka en individs förmåga att tala och kommunicera genom något som kallas dysartri.

Brain scan image

Traumatiska hjärnskador

Effekterna från traumatisk hjärnskada kan variera från lindriga till allvarliga och de kan påverka en individs förmåga att kommunicera och att röra sig.

A boy with Down's Syndrome

Intelektuella funktionsnedsättningar

Kan innebära svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker.

© Copyright 2017 Tobii Dynavox

Användarvillkor | Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | Returpolicy